Korporativ istiqrazlar

Kapital bazarı vasitəsilə maliyyə cəlb etməyin yollarından biri də korporativ istiqraz buraxılışıdır. Şirkətlər nizamnamə kapitalının iki mislinədək istiqraz buraxaraq əlavə vəsait cəlb edə bilərlər. İstiqraz buraxılışı biznesin inkişafı, müştəri bazasının genişləndirlilməsi və şirkətin daha böyük kütləyə tanınması üçün ideal variantdır.                                                          

 Bu metodun bir neçə üstünlüyü vardır:                
             
"Emitent borcun şərtlərini özü müəyyən edir."                
"İstiqraz buraxan şirkətdən girov tələb edilməyə bilər."                
"Emitent əsas məbləği müddətin sonunda ödəyə və borcun həcmini özü idarə edə bilər."                
"Emitent borcu istənilən şəxsə sata bilər."                
Emitent bank kreditlərindən 1%-5% daha ucuz vəsait cəlb edə bilər.                
Emitentlər üçün əlavə PR və korporativ imicin formalaşdırılması                
                
Korporativ istiqraz buraxılışı prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir:                
                

  • Emitent tərəfindən emissiya haqqında qərarın qəbul edilməsi                
  • Müvafiq sənədlərin (emissiya prospekti, informasiya memorandumu və s.) hazırlanması                
  • Emissiya prospektinin Mərkəzi Bank tərəfindən təsdiqi və istiqraza beynəlxalq qeydiyyat nömrəsinin verilməsi                
  • İstiqrazların Milli Depozit Mərkəzində qeydiyyatı                
  • İstiqrazların Bakı Fond Birjasının listinq siyahısına alınması                
  • Hərrac tarixinin müəyyən olunması və istiqrazların açıq bazarda investorlara təklif olunması                
  • Emissiyanın yekunları haqqında hesabatın Mərkəzi Bank tərəfindən təsdiqlənməsi                

                
AzFinance İnvestisiya Şirkətinin peşəkar mütəxəssisləri bu mərhələlərin hər birində sizə tam dəstək göstərməyə hazırdır.                 
Bizə müraciət edin!