Portfel idarəçiliyi

Portfelinizi xarici bazarlarda formalışdırmaq üçün bu xidmətdən istifadə edə bilərsiniz.        
İnvestisiya müddətindən, gəlirlilik faizindən və müştərinin seçdiyi risk dərəcəsindən asılı olaraq, şirkətimiz müxtəlif strategiya növlərini  təklif edir.        
        
İdarəçi müştərinin vəsaitlərini aşağıda qeyd olunan aktivlərə yatıra bilər:        

  • Avroistiqrazlar        
  • Xarici emitentlərin səhmləri        
  • İnvestisiya fondlarının səhmləri        
  • Dövlət qiymətli kağızları        
  • Törəmə maliyyə alətləri        
  • Struktur məhsullar        

        
Qisa və orta müddətli strategiyalar        
        

Adı Risk Gəlirlilik
Tam risksiz 0% 1-9%
Konservativ 5% 10-15%
Orta konservativ 10% 20-25%
Balanslaşdırılmış 15% 30-40%
Orta aqressiv 20% 40-55%
Aqressiv 35% 60-100%