Finca Azerbaijan

Finca Azerbaijan şirkətinin ümumi həcmi 9 milyon manat olan  istiqrazları 3 tranşda buraxılıb.Bu qiymətli kağızlarınlar  kapital bazarın ən etibarlı yatırım alətlərindən biri hesab edilir. BOKT-in maliyyə hesabatı şəffaf olaraq ildə iki dəfə olmaqla açıqlanır. "Finca Azerbaijan" şirkətinin öhdəlikləri aktivlərinin cəmi 15% həcmindədir. Bu isə şirkətin etibarlı yatırım ünvanı olduğuna işarədir.