İnvestisiya məsləhəti

İnvestisiya məsləhəti – qiymətli kağızın və ya törəmə maliyyə alətinin alınması, satılması, abunə yazılışı, dəyişdirilməsi, geri alınması, saxlanılması və anderraytinqi və ya onunla bağlı hüquqların həyata keçirilib-keçirilməməsi ilə bağlı müştərilərə verilən məsləhətdir.  

Bu xidmətin əsas məqsədi müştərilərin investisiya strategiyalarına uyğun olaraq qiymətli kağızların seçilməsi, əlverişli zamanda uyğun maliyyə alətlərinin alınıb/satılması və digər investisiya istiqamətlərində peşəkar məsləhətlərin verilməsidir.                        
 
                        
Bu xidmət növü aşağıdakı investorlara faydalı ola bilər:                        

  • Peşəkar dəstəyə ehtiyacı olanlar                        
  • İlk dəfə bazara daxil olanlar                        
  • Şəxsi vaxtını tədqiqatlara sərf etmək istəməyənlər                        
  • Düzgün strategiya axtarışında olanlar