Vasitəçilik xidməti

Xarici bazarlarda broker xidməti


NYSE, NASDAQ, CME, London Stock Exchange (LSE), Tokyo Stock Exchange (TSE) və digər beynəlxalq birjalara platforma vasitəsi ilə birbaşa çıxış

Beynəlxalq bazarlarda olan əsas təkliflərimiz:
NYSE, NASDAQ, CME, London Stock Exchange (LSE), Tokyo Stock Exchange (TSE) və digər beynəlxalq birjalara platforma vasitəsi ilə birbaşa çıxış
Əmtəələr, Fyuçerslər və Opsionlarla ticarət
Mültivalyuta yığımları
Beynəlxalq korporativ və dövlət Bondlar, İstiqrazlar və Avrobondlarla ticarət


İnvestisiya alətləri
ABŞ
-         5000-dən çox səhm: Apple, Google, Microsoft, Facebook və Amerikanın digər şirkətləri.
-         Fyuçerslər və Opsionlar
Avropa
-         BP, Volkswagen, BMW və s.
Asiya
-         Çində, Hong Konqda və Koreyada tez inkişaf edən şirkətlərin səhmləri.