Marja ticarəti

Marja ilə ticarət Sizə, sahibi olduğunuz qiymətli kağızları girov qoymaqla əlavə qiymətli kağızlar almağa, qiymətli kağızlarda «qısa» (short) mövqeydə olmağa, hesabınızı «overdraft»dan (hesabınızda olan məbləğdən artıq zərərə getməsindən) qorumağa və ya əlverişli kredit xəttinə çıxış əldə etməyə imkan verir.